Multihull zeilen

Multihull zeilen hebben specifieke behoeften. Ze moeten robuust, betrouwbaar en duurzaam zijn, lang hun ideale vorm behouden en lang meegaan. Twist en hoge schijnbare windsnelheden zijn een belangrijk aandachtspunt. Alle Elvstrom zeilen voor multihulls voldoen aan deze typerende vereisten. Ze zijn sterk genoeg om de meest ambitieuze zeilplannen aan te kunnen. Laat de wind u meevoeren naar het ongeëvenaard comfort en snelheid met Elvstrom’s Multihull zeilen.
multihull zeilen

Multihull zeilontwerp

Het ontwerpen van zeilen voor multihulls is een unieke en gespecialiseerde discipline. De aerodynamische eigenschappen zowel als de constructie van de zeilen is erg veeleisend.

Performance multihulls kunnen snelheden bereiken van twee keer de ware windsnelheid. De schijnbare windsnelheden die deze zeilen dan te verwerken krijgen, kunnen hoog oplopen.

Unieke discipline

Hellende monohulls raken “automatisch” druk op de zeilen en tuigage kwijt maar op de stabiele multihull platforms krijgen het zeil en de tuigage veel hogere krachten te verwerken. De relatief vlakke profielkarakteristiek, vaak in combinatie met veel achterlijkronding en square-heads, maken het ontwerpen van zeilen voor multihulls tot een unieke en gespecialiseerde discipline binnen de zeilmakerij.

multihull zeil

Unieke eigenschappen

Multihull zeilen hebben unieke eigenschappen:

  • De zeilontwerpen moeten optimaal renderen bij hoge schijnbare windsnelheden.
  • Twist is een bijzonder aandachtspunt: de windgradiënt tussen dekniveau en masttop kan hoog zijn.
  • De 3-D profielkarakteristiek (de flying shape) is voor multihull zeilen bijzonder kritisch en vraagt dus veel aandacht en specifieke knowhow.